Diễn tập Phòng cháy chữa cháy, năm 2021

Định kỳ hàng năm, Supertex tổ chức buổi diễn tập Phòng cháy chữa cháy cho toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty. Tháng 12, 2021, buổi diễn tập được tổ chức thành công với sự tham gia của Cảnh sát PCCC khu vực, cùng đông đảo công nhân viên nhà máy.

Sau đây là một số hình ảnh đáng nhớ: