Diễn tập Phòng cháy chữa cháy 2022

Căn cứ theo Điều 31 luật Phòng cháy và chữa cháy; và chỉ đạo của Ban giám đốc; ngày 25/6/2022 công ty Cổ phần dệt may Supertex đã tổ chức diễn tập PCCC cho toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty.

 

Theo đó, công an PCCC huấn luyện lý thuyết và cách thực hiện PCCC cho CB.CNV trong đội PCCC, đồng thời tổ chức diễn tập PCCC lần 1 với tình huống cháy giả định.Nội dung là huấn luyện PCCC và diễn tập phương án chữa cháy, thoát nạn cho toàn thể CB.CNV khi có chuông báo cháy.

Trong suốt quá trình diễn tập PCCC, mọi người nghiêm túc thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Đội PCCC được giao nhiệm vụ đã làm tròn trách nhiệm của mình. Các CB.CNV còn lại thực hiện thoát nạn ra “Điểm tập kết” xếp hàng theo từng bộ phận, tổ trưởng điểm danh quân số.